Instytut Biologii Środowiskowej

COVID-19 - intrukcja bezpieczeństwa

Dyrektor prof. dr hab. Dariusz Tarnawski

Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych dr Ewa Szczęśniak

Zakład Botaniki
ul. Kanonia 6/8, 50-328 Wrocław

Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców
ul. Przybyszewskiego 63/77, 51-148 Wrocław

Zakład Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców
ul. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław

Zakład Ekologii Behawioralnej
ul. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław

Zakład Paleozoologii
ul. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław

Podyplomowe Studia Zarządzania Środowiskiem Przyrodniczym "Ekoznawca"
ul. Przybyszewskiego 65, pok. 204, 51-148 Wrocław